TASTE Magazine Scandinavia

TASTE är en nytt digitalt magasin och med fokus på svensk gastronomi i alla dess former. I tidningen presenterar vi ett brett spektrum av artiklar om mat, dryck, krogar, hotell, besöksliv, turism, olika producenter, personer, traditioner och mycket annat. Inget ämne är för stort eller för litet, vi inkluderar
hellre än exkluderar. Inledningsvis kommer TASTE ut med sex nummer per år, till det kommer hemsida
och sociala medier.

Med TASTE vill vi skapa en ny gastronomisk samlingsplats för Sverige. En plats där man enkelt ska kunna
få en snabb överblick vad som händer och sker. Genom att samla tongivande föreningar och organisationer inom gastronomi i Sverige på ett och samma ställe skapar vi en plats där alla kan berätta om sin verksamhet och uppmuntra till samarbeten och erfarenhetsutbyten. Vi bjuder löpande in nya samarbetspartners som kan hjälpa oss att öka den gastronomiska bredden.

Vi som gör TASTE är eller har alla på något sätt varit en del av det gastronomiska Sverige. Allt från service, kök, matsal, turism till event. Det såväl lokalt och nationellt som att sälja in Sverige internationellt.
I dagslä
get är vi alla engagerade i organisationer och sällskap inom svensk och internationell gastronomi.
Vi brinner för och tror på Sverige som ett framstå
ende land inom området gastronomi. Vi ser det också som en utmaning att göra vårt bästa att stötta branschen, där allt från att inspirera till nya idéer och samarbeten till bara en stunds avkoppling. Sist men inte minst är TASTE också alla olika medverkande föreningar och organisationer som bidrar till ett gastronomiskt spännande Sverige.
Ju fler som jobbar mot samma mål desto bättre och desto starkare blir vi.

 

Varmt välkomna till TASTE!